Szczegóły wyników

30/2022

"Dostawy sukcesywne materiałów barierowych na okres 24 miesięcy"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty doc 21,3 2022.03.29 122

Pobierz wszystkie dokumenty