Szczegóły wyników

11/2022

"Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, nadzór autorski dla zadania pn. "Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego w bud. nr 3, piętro VI - strona północna" "

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

Unieważnienie postępowania

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o unieważnieniu postępowania doc 24,1 2022.03.10 148

Pobierz wszystkie dokumenty