Szczegóły wyników

8/2022

"Dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego użytku dla Chirurgii Naczyniowej na okres 24 miesięcy"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wyniki częściowe 1 doc 38,4 2022.04.08 201
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wyniki częściowe 2 doc 36,7 2022.04.20 198

Unieważnienie postępowania

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o unieważnieniu zadania doc 21,8 2022.04.08 112

Pobierz wszystkie dokumenty