Szczegóły wyników

2/2022

"Dostawy implantów i materiałów dla Chirurgii Szczękowej na okres 24 miesięcy"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty doc 23,3 2022.02.09 150

Pobierz wszystkie dokumenty