Szczegóły wyników

1/2022

"Dostawy sukcesywne materiałów z włókniny na okres 12 miesięcy"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wyniki częściowe-1 doc 29,7 2022.03.21 237
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wyniki częściowe-2 doc 21,1 2022.04.28 210

Unieważnienie postępowania

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o unieważnieniu zadań 1.2022.1 doc 19,9 2022.03.21 126

Pobierz wszystkie dokumenty