Szczegóły wyników

135/2021

"Dostawy sukcesywne jaj kurzych świeżych w skorupkach 53-63g"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty doc 23,3 2021.11.04 158

Pobierz wszystkie dokumenty