Szczegóły wyników

NZ/29/D/P/LW/2021

"Dostawy środków ochrony indywidualnej i środków do dezynfekcji w ramach projektu w zakresie działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia."

Szpital Powiatowy w Limanowej

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pakiety pdf 543,7 2021.07.08 39

Pobierz wszystkie dokumenty