Szczegóły wyników

NZ/19/D/P/LW/2021

"Dostawa ambulansu sanitarnego typu B wraz z wyposażeniem i zabudową przedziału medycznego dla Szpitala Powiatowego w Limanowej w ramach projektu w zakresie działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia."

Szpital Powiatowy w Limanowej

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 479,5 2021.05.06 108

Pobierz wszystkie dokumenty