Szczegóły wyników

NZ/74/D/N/AC/2020

"Dostawa aparatury i sprzętu medycznego oraz mebli i drobnego wyposażenia ujętych w 5 zadaniach asortymentowych dla Oddziału i Poradni Geriatrycznej w ramach projektu Utworzenie Centrum leczenia chorób osób w podeszłym wieku - Oddziału Geriatrycznego w Szpitalu Powiatowym w Limanowej im. Miłosierdzia Bożego w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 działanie 12.1 Infrastruktura Ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym - SPR."

Szpital Powiatowy w Limanowej

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 300,0 2021.02.12 71

Pobierz wszystkie dokumenty