Szczegóły wyników

NZ/37/U/Nu/A/2018

"Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad robotami budowlanymi związanymi z realizacją robót związanych z Utworzeniem centrum leczenia osób w podeszłym wieku - Oddziału Geriatrycznego w Szpitalu Powiatowym w Limanowej im. Miłosierdzia Bożego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na Lata 2014-2020 działanie 12.1 Infrastruktura Ochrony Zdrowia, Poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym - SPR"

Szpital Powiatowy w Limanowej

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 345,3 2018.09.04 285

Pobierz wszystkie dokumenty