Szczegóły wyników

NZ/66/Rb/N/AC/2017

"Remont budynku gospodarczego, wykonanie instalacji elektrycznej w pomieszczeniach stacji transformatorowej rozdzielni głównej NN rozdzielni SN wraz z wymianą transformatorów dla Szpitala Powiatowego w Limanowej"

Szpital Powiatowy w Limanowej

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 300,8 2017.12.01 262

Pobierz wszystkie dokumenty