Szczegóły wyników

NZ/52/D/N/AC/2017

"Dostawa i montaż aparatu RTG cyfrowego - 1 szt. w ramach Projektu pn. Wsparcie istniejącego szpitalnego oddziału ratunkowego w Szpitalu Powiatowym w Limanowej w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa IX wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia."

Szpital Powiatowy w Limanowej

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 319,9 2017.09.27 289

Pobierz wszystkie dokumenty