Szczegóły wyników

NZ/48/D/N/AC/2017

"Dostawa i montaż aparatu RTG cyfrowego - 1 szt. w ramach Projektu pn. Wsparcie istniejącego szpitalnego oddziału ratunkowego w Szpitalu Powiatowym w Limanowej w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa IX wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia."

Szpital Powiatowy w Limanowej

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania pdf 367,3 2017.08.28 361

Pobierz wszystkie dokumenty