Szczegóły ogłoszenia

10/2024

"Dostawy materiałów eksploatacyjnych do aparatury medycznej i sprzętu jednorazowego użytku"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) docx 34,9 2024.02.08 44

Wyniki częściowe

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wyniki częściowe doc 24,1 2024.03.18 22

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) - pakiety doc 69,1 2024.02.08 20

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 31,8 2024.02.08 38
Formularz cenowy- zadanie 1-9 xlsx 18,2 2024.02.08 55
Formularz cenowy- zadanie 10-14 xlsx 13,3 2024.02.08 53
Formularz oferty xls 43,5 2024.02.08 41
Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym (procedura uproszczona) doc 30,0 2024.02.08 46
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 34,5 2024.02.08 38
Projekt umowy - zadanie 1-9 doc 1142,5 2024.02.08 36
Projekt umowy- zadanie 10-14 docx 536,6 2024.02.08 38
Wykaz dostaw lub usług doc 21,7 2024.02.08 38
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 27,0 2024.02.08 39

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 26,8 2024.02.13 29

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 22,5 2024.02.16 21
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 26,5 2024.02.16 23

Pobierz wszystkie dokumenty