Szczegóły ogłoszenia

5/2024

"Usługi wykonania badań technicznych, przeglądów oraz awaryjnych napraw samochodów służbowych na okres 24 miesięcy"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) docx 28,2 2024.02.07 41

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) doc 70,0 2024.02.07 18

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 31,9 2024.02.07 35
Formularz cenowy xlsx 13,1 2024.02.07 37
Formularz oferty xlsx 15,9 2024.02.07 34
Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym (procedura uproszczona) doc 30,5 2024.02.07 36
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 36,2 2024.02.07 34
Projekt umowy docx 546,7 2024.02.07 41
Przegląd PT1 MAŁY czynności przeglądowe docx 25,0 2024.02.07 35
Przegląd PT2 DUŻY czynności przeglądowe docx 24,6 2024.02.07 34
Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom doc 25,6 2024.02.07 51
Wykaz osób doc 24,8 2024.02.07 34
Wykaz pojazdów xls 29,5 2024.02.07 34
Wykaz usług doc 22,0 2024.02.07 34
Wzór druku zlecenia usługi doc 40,0 2024.02.07 41
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 27,2 2024.02.07 34

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 24,6 2024.02.13 26

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 22,1 2024.02.16 22
Informacja z otwarcia ofert doc 24,8 2024.02.16 24

Pobierz wszystkie dokumenty