Szczegóły ogłoszenia

6/2024

"Dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego użytku dla Chirurgii Naczyniowej na okres 24 miesięcy"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) docx 239,3 2024.02.02 28

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 84,8 2024.02.02 18

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 32,0 2024.02.02 26
Formularz cenowy xlsx 34,8 2024.02.02 53
Formularz oferty xls 38,0 2024.02.02 31
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 68,9 2024.02.02 25
Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym (procedura uproszczona) doc 30,1 2024.02.02 25
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 33,4 2024.02.02 25
projekt umowy doc 1160,0 2024.02.02 35
projekt umowy przechowania doc 1095,5 2024.02.02 25
Wykaz dostaw lub usług doc 21,8 2024.02.02 29
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 27,1 2024.02.02 27

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura pełna) doc 34,7 2024.02.28 19

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 24,7 2024.03.08 11
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 34,4 2024.03.08 12

Pobierz wszystkie dokumenty