Szczegóły ogłoszenia

142/2023

"Dostawy sukcesywne ryb, śledzi i przetworów rybnych"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) docx 26,3 2023.12.21 35

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) doc 64,4 2023.12.21 20

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 32,0 2023.12.21 31
Formularz cenowy xlsx 14,2 2023.12.21 35
Formularz oferty xlsx 14,2 2023.12.21 31
Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym (procedura uproszczona) doc 29,9 2023.12.21 30
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 33,3 2023.12.21 31
Projekt umowy docx 532,5 2023.12.21 32
Wykaz dostaw lub usług doc 21,7 2023.12.21 30
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 27,1 2023.12.21 30

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 22,1 2024.01.05 30
Informacja z otwarcia ofert doc 24,6 2024.01.05 30

Pobierz wszystkie dokumenty