Szczegóły ogłoszenia

136/2023

"Dostawy sukcesywne materiałów jednorazowego użytku dla Kardiochirurgii na okres 24 miesięcy."

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) docx 657,3 2023.12.18 51

Wyniki częściowe

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wyniki częściowe doc 25,3 2024.03.13 18
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wyniki częściowe - 2 doc 61,7 2024.03.28 12

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 98,7 2023.12.18 42

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 32,0 2023.12.18 46
Formularz cenowy xlsx 82,0 2023.12.18 86
Formularz oferty xls 64,5 2023.12.18 59
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 69,4 2023.12.18 45
Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym (procedura pełna) doc 30,1 2023.12.18 46
Oświadczenie wykonawcy dotyczące odrębnych przesłanek wykluczenia (procedura pełna) doc 33,6 2023.12.18 44
Projekt umowy - zadania 1-29,31-59,75,83-91 docx 534,9 2023.12.18 48
projekt umowy - zadania 30,60-74,76-82 doc 1162,5 2023.12.18 45
projekt umowy użyczenia - zadanie 68 doc 44,5 2023.12.18 43
projekt_umowy_przechowania doc 1094,5 2023.12.18 46
Wykaz dostaw doc 35,0 2023.12.18 47
załącznik nr 1 do umow_użyczenia doc 25,5 2023.12.18 46
załącznik nr 2 do umowy użyczenia doc 26,0 2023.12.18 45
załącznik nr 9 do SWZ pdf 39,0 2023.12.18 54
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 27,1 2023.12.18 47

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura pełna) doc 405,6 2024.01.15 47

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 26,5 2024.01.22 31
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 38,8 2024.01.22 41

Pobierz wszystkie dokumenty