Szczegóły ogłoszenia

139/2023

"Opieka serwisowa nad systemem AGFA IMAX 6 zainstalowanym w Zakładzie Radiologii Lekarskiej "

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (WR) docx 18,2 2023.12.08 36

Pobierz wszystkie dokumenty