Szczegóły ogłoszenia

137/2023

"Dostawy sukcesywne materiałów barierowych"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) docx 28,6 2023.12.07 45

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) docx 14,9 2023.12.14 38
Ogłoszenie o zmianie2 docx 15,3 2023.12.15 31

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) docx 70,6 2023.12.07 25

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 31,8 2023.12.07 28
Formularz cenowy-AKTUALNY xlsx 15,0 2023.12.07 36
Formularz oferty xlsx 13,6 2023.12.07 44
Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym (procedura uproszczona) doc 29,9 2023.12.07 30
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 33,2 2023.12.07 29
projekt umowy docx 539,0 2023.12.07 33
Wykaz miejsc i rodzajów napraw krawieckich docx 22,4 2023.12.07 30
wykaz oddziałów xlsx 12,1 2023.12.07 41
Zał nr 10 Prześcieradło barierowe pdf 164,8 2023.12.15 25
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 27,1 2023.12.07 26

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ (procedura uproszczona) doc 23,3 2023.12.14 31
Powiadomienie o zmianach2 w SWZ (procedura uproszczona) doc 23,4 2023.12.15 28

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 25,0 2023.12.14 28

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 22,1 2023.12.20 26
Informacja z otwarcia ofert doc 24,3 2023.12.20 29

Pobierz wszystkie dokumenty