Szczegóły ogłoszenia

140/2023

"Dostawy sukcesywne warzyw, owoców i jaj spożywczych"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) docx 27,6 2023.12.07 42

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) - pakiety doc 65,0 2023.12.07 21

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 32,0 2023.12.07 45
Formularz cenowy- zadanie 1 xlsx 13,1 2023.12.07 40
Formularz cenowy- zadanie 2 xls 39,5 2023.12.07 41
Formularz oferty xlsx 14,4 2023.12.07 36
Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym (procedura uproszczona) doc 30,0 2023.12.07 38
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 34,0 2023.12.07 34
Projekt umowy- zadanie 1 docx 535,7 2023.12.07 48
Projekt umowy- zadanie 2 docx 535,3 2023.12.07 35
Wykaz dostaw lub usług doc 21,7 2023.12.07 39
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 27,1 2023.12.07 30

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 22,2 2023.12.15 30
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 24,8 2023.12.15 32

Pobierz wszystkie dokumenty