Szczegóły ogłoszenia

129/2023

"Dostawy różnych produktów leczniczych na okres 24 miesięcy"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) docx 539,9 2023.11.30 75

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 97,0 2023.11.30 60

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 31,8 2023.11.30 52
Formularz cenowy xlsx 143,3 2023.11.30 126
Formularz oferty xlsx 214,3 2023.11.30 68
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 69,4 2023.11.30 53
Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym (procedura pełna) doc 30,4 2023.11.30 52
Oświadczenie wykonawcy dotyczące odrębnych przesłanek wykluczenia (procedura pełna) doc 33,7 2023.11.30 53
projekt umowy użyczenia doc 43,5 2023.11.30 52
projekt umowy.doc doc 646,0 2023.11.30 55
umowa użyczenia - załącznik 1 doc 29,5 2023.11.30 55
umowa użyczenia - załącznik 2 doc 30,0 2023.11.30 54
Wykaz dostaw doc 34,5 2023.11.30 55
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 27,1 2023.11.30 53

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura pełna) doc 42,2 2023.12.18 52
Wyjaśnienie treści SWZ -2 (procedura pełna) doc 44,0 2023.12.28 54

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 24,9 2024.01.08 39
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 46,0 2024.01.08 72

Pobierz wszystkie dokumenty