Szczegóły ogłoszenia

134/2023

"Dostawa narzędzi chirurgicznych"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) docx 28,0 2023.11.28 27

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) - pakiety doc 65,1 2023.11.28 31

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 31,8 2023.11.28 26
Formularz cenowy - zadanie 1 xlsx 12,7 2023.11.28 34
Formularz cenowy - zadanie 2 xlsx 15,0 2023.11.28 35
Formularz cenowy -zadanie 3 xlsx 13,1 2023.11.28 33
Formularz oferty xlsx 14,8 2023.11.28 28
Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym (procedura uproszczona) doc 30,0 2023.11.28 25
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 33,5 2023.11.28 25
Projekt umowy 134-2023 docx 535,2 2023.11.28 34
Wykaz dostaw lub usług doc 21,8 2023.11.28 24
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 27,1 2023.11.28 25

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 25,6 2023.12.05 28

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 22,2 2023.12.08 32
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 26,6 2023.12.08 35

Pobierz wszystkie dokumenty