Szczegóły ogłoszenia

128/2023

"Dostawy sukcesywne produktów leczniczych w szpitalnych programach lekowych oraz chemioterapii"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) docx 338,4 2023.11.27 70

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura pełna) docx 346,0 2023.12.29 44

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 87,1 2023.11.27 41

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 32,0 2023.11.27 58
Formularz cenowy xlsx 408,6 2023.11.27 79
Formularz oferty xlsx 211,9 2023.11.27 70
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 67,7 2023.11.27 59
Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym (procedura pełna) doc 30,1 2023.11.27 64
Oświadczenie wykonawcy dotyczące odrębnych przesłanek wykluczenia (procedura pełna) doc 34,0 2023.11.27 63
Projekt umowy doc 643,0 2023.11.27 64
Wykaz dostaw doc 34,5 2023.11.27 60
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 27,0 2023.11.27 59

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach SWZ (procedura pełna) doc 25,6 2023.12.29 41

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura pełna) doc 34,3 2023.12.08 56
Wyjaśnienie treści SWZ -2 (procedura pełna) doc 26,8 2024.01.04 40

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 23,8 2024.01.11 38
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 35,1 2024.01.11 53
Informacja z otwarcia ofert - sprostowanie docx 25,6 2024.01.17 38

Pobierz wszystkie dokumenty