Szczegóły ogłoszenia

123/2023

"Dostawy wyrobów medycznych wraz z dzierżawą urządzeń dla Zakładu Analityki Lekarskiej"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) docx 37,6 2023.11.13 81

Wyniki częściowe

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty -1- wyniki częściowe doc 25,0 2024.01.31 52
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty -2- wyniki częściowe doc 28,2 2024.02.09 39

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura pełna) docx 80,8 2023.11.17 50
Ogłoszenie o zmianach - 2 docx 88,8 2023.12.13 38

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 79,8 2023.11.13 74

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 32,1 2023.11.13 54
Formularz oferty xlsx 212,3 2023.11.13 67
Formularz_cenowy - zadanie 4 xlsx 14,1 2023.11.13 63
Formularz_cenowy - zadanie 5 xlsx 13,6 2023.11.13 62
Formularz_cenowy zadanie 3 xlsx 29,0 2023.11.13 66
Formularz_cenowy zadanie 7 xlsx 13,9 2023.11.13 58
Formularz_cenowy zadanie 8 xlsx 13,4 2023.11.13 62
Formularz_cenowy zadanie 9 xlsx 13,3 2023.11.13 65
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 69,3 2023.11.13 57
Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym (procedura pełna) doc 30,1 2023.11.13 54
Oświadczenie wykonawcy dotyczące odrębnych przesłanek wykluczenia (procedura pełna) doc 33,7 2023.11.13 56
projekt umowy dzierżawy doc 1124,5 2023.11.13 68
projekt umowy dzierżawy - zad. 8,9 doc 1124,0 2023.11.13 59
Projekt umowy na dostawę docx 542,8 2023.11.13 68
projekt umowy użyczenia zad. 2,3,4,5,6 doc 65,5 2023.11.13 63
Projekt umowy zad. 8,9 docx 543,3 2023.11.13 57
Specyfikacja 9 - Analizator do elektroforezy białek (proteinogramów) docx 34,9 2023.11.13 58
Wykaz dostaw doc 35,0 2023.11.13 61
Zadanie 1 Formularz cenowy dla aparatu do posiewu krwi oraz aparatu do barwi xlsx 14,7 2023.11.13 62
Zadanie 2 Formularz cenowy dla aparatu do identyfikacji i oznaczania lekowra xls 48,5 2023.11.13 74
Zadanie 4- Specyfikacja - Analizator hematologiczny docx 47,9 2023.11.13 64
Zadanie 5 - Specyfikacja - Analizator koagulologiczny docx 36,6 2023.11.13 57
Zadanie 7 - Specyfikacja - Analizator parametrów krytycznych docx 36,1 2023.11.13 54
Zadanie 8 - Specyfikacja - Analizator do OB docx 32,3 2023.11.13 59
Załącznik nr 1 do umowy użyczenia — przekazanie docx 18,1 2023.11.13 55
Załącznik nr 2 do umowy użyczenia — odbiór docx 18,0 2023.11.13 57
Załącznik nr 3 do umowy dzierżawy — przekazanie docx 18,0 2023.11.13 56
Załącznik nr 4 do umowy dzierżawy — odbiór docx 17,9 2023.11.13 56
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 27,0 2023.11.13 55

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach SWZ (procedura pełna) doc 25,3 2023.11.17 55
Powiadomienie o zmianach SWZ - 2 (procedura pełna) doc 26,1 2023.12.13 38

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura pełna) doc 38,2 2023.11.22 59
Wyjaśnienie treści SWZ -2 (procedura pełna) doc 95,9 2023.12.13 47

Pobierz wszystkie dokumenty