Szczegóły ogłoszenia

126/2023

"Dostawy sukcesywne ubrań BHP na okres 12 miesięcy"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) docx 28,0 2023.11.08 28

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) - pakiety doc 66,5 2023.11.08 19

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 32,0 2023.11.08 26
Formularz cenowy xlsx 18,0 2023.11.08 29
Formularz oferty.xls. xls 108,5 2023.11.08 27
Logo Szpitala doc 275,0 2023.11.08 26
Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym (procedura uproszczona) doc 29,9 2023.11.08 26
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 33,5 2023.11.08 26
Projekt umowy docx 541,6 2023.11.08 27
Wykaz dostaw lub usług doc 21,7 2023.11.08 27
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 27,2 2023.11.08 25

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 22,6 2023.11.17 24

Pobierz wszystkie dokumenty