Szczegóły ogłoszenia

124/2023

"Usługi przeglądów i napraw sprzętu medycznego"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) docx 35,8 2023.11.07 52

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) - pakiety doc 79,7 2023.11.07 35

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 31,2 2023.11.07 42
Formularz cenowy xlsx 30,2 2023.11.07 55
Formularz oferty xlsx 57,9 2023.11.07 47
Oświadczenie docx 517,4 2023.11.07 41
Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym (procedura pełna) doc 30,4 2023.11.07 42
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 33,6 2023.11.07 45
Projekt umowy docx 547,3 2023.11.07 48
Szczegółowy zakres usługi docx 35,8 2023.11.07 50
Wykaz dostaw lub usług doc 21,5 2023.11.07 43
Wykaz osób docx 25,0 2023.11.07 43
Zasady Środowiskowe doc 32,5 2023.11.07 43
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 26,4 2023.11.07 45

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 25,8 2023.11.14 37

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 23,2 2023.11.17 32
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 25,1 2023.11.17 29

Pobierz wszystkie dokumenty