Szczegóły ogłoszenia

125/2023

"Dostawy sukcesywne implantów ortopedycznych, sprzętu do zaopatrzenia złamań i drobnego sprzętu jednorazowego użytku dla Oddziału Ortopedii na okres 24 miesięcy"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) docx 106,5 2023.10.30 86

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura pełna) docx 386,7 2023.11.28 35

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 87,0 2023.10.30 55

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach SWZ (procedura pełna) doc 25,8 2023.11.28 38

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura pełna) doc 41,1 2023.11.28 38

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 25,0 2023.12.05 32
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 30,3 2023.12.05 39

Pobierz wszystkie dokumenty