Szczegóły ogłoszenia

121/2023

"Dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego użytku ogólnego na okres 12 miesięcy"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu docx 195,5 2023.10.24 43

Wyniki częściowe

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wyniki częściowe doc 30,4 2024.01.04 38

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) docx 15,3 2023.10.31 38

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) - pakiety doc 76,8 2023.10.24 36

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 31,2 2023.10.24 38
Formularz cenowy xlsx 33,2 2023.10.24 62
Formularz oferty xls 43,0 2023.10.24 43
Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym (procedura uproszczona) doc 30,1 2023.10.24 38
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 31,3 2023.10.24 39
projekt umowy docx 537,6 2023.10.24 39
Wykaz dostaw doc 35,0 2023.10.24 39
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 24,6 2023.10.24 40

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ (procedura uproszczona) doc 23,7 2023.10.31 40

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) docx 232,2 2023.10.31 46

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
9429-23 Powiadomienie o cofnięciu wyboru najkorzystniejszej oferty docx 17,0 2023.12.19 23
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 23,4 2023.11.06 43
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 35,7 2023.11.06 39
Informacja z otwarcia ofert dodatkowych docx 25,5 2023.12.13 22

Pobierz wszystkie dokumenty