Szczegóły ogłoszenia

119/2023

"Dostawa wózka zabiegowego i wyposażenie sal endoskopowych"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) docx 26,3 2023.10.12 31

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) - pakiety doc 64,8 2023.10.12 18

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 33,9 2023.10.12 27
Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym (pro docx 29,6 2023.10.12 29
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału docx 32,7 2023.10.12 29
Specyfikacja techniczna- zadanie 1 docx 31,2 2023.10.12 35
Specyfikacja techniczna- zadanie 2 docx 33,4 2023.10.12 33
Umowa 119-2023 docx 537,5 2023.10.12 32
Wykaz dostaw lub usług docx 24,3 2023.10.12 32
Wzór oferty XLS - wymagane dokumenty xls 42,5 2023.10.12 29
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby docx 27,4 2023.10.12 29

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 27,6 2023.10.17 28

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 22,3 2023.10.20 34
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 24,7 2023.10.20 35

Pobierz wszystkie dokumenty