Szczegóły ogłoszenia

117/2023

"Dostawa płynów do terapii nerkozastępczych na okres 30 miesięcy"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) docx 31,6 2023.10.06 61

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura pełna) docx 20,3 2023.10.18 46

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 70,2 2023.10.06 30

Załączniki do specyfikacji

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach SWZ (procedura pełna) doc 24,4 2023.10.18 46

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura pełna) doc 25,7 2023.10.18 48

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 22,4 2023.11.10 38
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 24,8 2023.11.10 35

Pobierz wszystkie dokumenty