Szczegóły ogłoszenia

116/2023

"Dostawy sukcesywne materiałów opatrunkowych wraz z dzierżawą 10 sztuk urządzeń do podciśnieniowego leczenia ran na okres 12 miesięcy"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) docx 28,9 2023.10.05 47

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu - zmiana docx 19,5 2023.10.05 45

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) doc 68,2 2023.10.05 25

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 25,3 2023.10.10 44

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 20,2 2023.10.13 43
Informacja z otwarcia ofert doc 22,6 2023.10.13 44

Pobierz wszystkie dokumenty