Szczegóły ogłoszenia

115/2023

"Dostawy drobnego sprzętu i materiałów eksploatacyjnych do aparatury medycznej na okres 24 miesięcy"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) docx 33,2 2023.10.04 48

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) - pakiety doc 71,1 2023.10.04 41

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 33,7 2023.10.04 47
Formularz cenowy 115-2023 POPRAWIONY xlsx 19,4 2023.10.04 85
Formularz oferty xls 45,0 2023.10.04 50
Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym (procedura pełna) docx 29,4 2023.10.04 42
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału docx 32,7 2023.10.04 42
umowa projekt doc 1141,0 2023.10.04 45
Wykaz dostaw lub usług docx 24,0 2023.10.04 45
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby docx 27,2 2023.10.04 43

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ (procedura uproszczona) doc 23,2 2023.10.11 45

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 29,5 2023.10.10 45

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 23,1 2023.10.16 38
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 26,7 2023.10.17 39

Pobierz wszystkie dokumenty