Szczegóły ogłoszenia

111/2023

"Dostawa sprzętu medycznego i jednorazowego użytku"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogloszenie o zamówieniu docx 32,0 2023.09.21 46

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) - pakiety doc 71,7 2023.09.21 42

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 30,8 2023.09.21 37
Formularz cenowy - Ortopedia 2 xlsx 12,1 2023.09.21 56
Formularz cenowy - zadanie nr 5 xlsx 12,1 2023.09.21 52
Formularz cenowy dla zadania 4 xlsx 13,2 2023.09.21 57
Formularz oferty dla zadania 1 i 2 xls 48,5 2023.09.21 53
Formularz oferty dla zadania 3 xlsx 15,1 2023.09.21 45
Formularz oferty dla zadania nr 4 xls 46,0 2023.09.21 40
Formularz oferty- zadanie nr 5 xlsx 16,2 2023.09.21 40
Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym (procedura uproszczona) doc 27,4 2023.09.21 42
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 33,4 2023.09.21 38
Projekt umowy dla zadania 1-2 docx 546,6 2023.09.21 40
projekt umowy dla zadania 4 doc 1142,0 2023.09.21 41
projekt umowy dla zadania 5 doc 1145,5 2023.09.21 39
projekt umowy przechowania dla zadania 4 doc 1083,0 2023.09.21 41
projekt umowy przechowania dla zadania nr 5 doc 1083,0 2023.09.21 38
Projekt umowy-zadanie 3 docx 545,3 2023.09.21 39
Specyfikacja techniczna dla zadania 1 docx 36,4 2023.09.21 43
Specyfikacja techniczna dla zadania 2 docx 38,6 2023.09.21 42
Szczegółowy Formularz Cenowy - zadanie nr 5 xlsx 15,0 2023.09.21 48
Wykaz dostaw lub usług doc 19,1 2023.09.21 38
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 26,3 2023.09.21 40

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 61,4 2023.09.26 38
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) - 1 doc 24,6 2023.09.26 37

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 21,7 2023.09.29 37
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 25,3 2023.09.29 42

Pobierz wszystkie dokumenty