Szczegóły ogłoszenia

110/2023

"Przeglądy i naprawy sprzętu medycznego"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) docx 81,5 2023.09.20 87

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 91,6 2023.09.20 34

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 30,9 2023.09.20 68
Formularz cenowy xlsx 29,1 2023.09.20 80
Formularz oferty xlsx 61,3 2023.09.20 70
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 75,9 2023.09.20 67
Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym (procedura pełna) doc 27,5 2023.09.20 70
Oświadczenie wykonawcy dotyczące odrębnych przesłanek wykluczenia (procedura pełna) doc 31,8 2023.09.20 66
Projekt umowy docx 58,8 2023.09.20 70
Wykaz osób docx 25,3 2023.09.20 68
Wykaz usług docx 24,5 2023.09.20 68
Wzór oświadczenia docx 27,9 2023.09.20 69
Zakres przeglądu dla zadań 1-35 docx 38,0 2023.09.20 68
Zasady Środowiskowe doc 31,0 2023.09.20 67
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 26,4 2023.09.20 63

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach SWZ (procedura pełna) doc 24,4 2023.10.20 47

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura pełna) doc 26,3 2023.10.20 46

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 24,0 2023.10.27 41
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 29,2 2023.10.27 43
Ogłoszenie zmian i dodatkowych informacji docx 17,8 2023.10.20 48

Pobierz wszystkie dokumenty