Szczegóły ogłoszenia

112/2023

"Dostawy sukcesywne bielizny szpitalnej"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu docx 38,0 2023.09.19 43

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) - pakiety doc 74,7 2023.09.19 25

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 31,1 2023.09.19 40
Formularz cenowy 112 xlsx 17,2 2023.09.19 55
Formularz oferty xls 45,0 2023.09.19 46
Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym (procedura uproszczona) doc 29,8 2023.09.19 41
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 34,0 2023.09.19 37
Projekt_umowy_ 112 doc 1140,5 2023.09.19 38
Wykaz dostaw doc 35,0 2023.09.19 36
Załącznik - logo Szpitala doc 274,0 2023.09.19 37
Załącznik - skróty oddziałów doc 18,2 2023.09.19 36
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 24,5 2023.09.19 43

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 20,8 2023.09.29 39
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 26,0 2023.09.29 44

Pobierz wszystkie dokumenty