Szczegóły ogłoszenia

108/2023

"Dostawa szafy endoskopowej i videoendoskopu intubacyjnego"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) docx 51,3 2023.09.15 43

Wyniki częściowe

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) - pakiety doc 69,0 2023.09.15 26

Załączniki do specyfikacji

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ (procedura uproszczona) doc 25,4 2023.09.26 34

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 29,8 2023.09.26 33

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 22,4 2023.09.29 34
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 24,9 2023.09.29 38
Specyfikacja - Szafa endoskopowa 26.09. docx 40,8 2023.09.26 38

Pobierz wszystkie dokumenty