Szczegóły ogłoszenia

93/2023

"Przeglądy i wzorcowania, testy sprzętu i aparatury medycznej"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) docx 80,5 2023.09.05 90

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 96,9 2023.09.05 56

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
2 Wyjaśnienie treści SWZ (procedura pełna) doc 26,6 2023.09.26 62
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura pełna) doc 26,8 2023.09.21 59

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 21,2 2023.10.06 40
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 25,8 2023.10.06 47

Pobierz wszystkie dokumenty