Szczegóły ogłoszenia

105/2023

"Dostawy materiałów budowlanych, rolet okiennych, akcesoriów meblowych, odbojnic i narożników, piasku oraz soli drogowej"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) docx 63,9 2023.08.31 51

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) - pakiety doc 71,9 2023.08.31 34

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 31,1 2023.08.31 39
Formularz cenowy zad. 1 xlsx 20,1 2023.08.31 46
Formularz cenowy zad. 2 xlsx 48,3 2023.08.31 46
Formularz cenowy zad. 3 xlsx 10,8 2023.08.31 42
Formularz cenowy zad. 4 xlsx 16,4 2023.08.31 41
Formularz cenowy zad. 5 xlsx 16,4 2023.08.31 42
Formularz cenowy zad. 6 xlsx 10,6 2023.08.31 48
Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym (procedura uproszczona) doc 29,7 2023.08.31 36
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 33,6 2023.08.31 38
umowa projekt docx 551,1 2023.08.31 41
Wykaz dostaw doc 34,0 2023.08.31 39
Wzór oferty XLS - wymagane dokumenty xls 42,5 2023.08.31 37
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 24,2 2023.08.31 35

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 20,2 2023.09.08 37
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 24,2 2023.09.08 48

Pobierz wszystkie dokumenty