Szczegóły ogłoszenia

103/2023

"Dostawy sukcesywne ziemniaków, warzyw i owoców"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) docx 26,5 2023.08.31 63

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) - pakiety doc 67,6 2023.08.31 27

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 32,0 2023.08.31 38
Formularz cenowy xls 42,5 2023.08.31 43
Formularz oferty xlsx 14,3 2023.08.31 42
Opis przedmiotu zamówienia docx 33,5 2023.08.31 42
Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym (pro docx 31,0 2023.08.31 39
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału docx 31,2 2023.08.31 41
Wykaz dostaw lub usług docx 24,2 2023.08.31 38
Załącznik do SIWZ(wzór) docx 547,4 2023.08.31 40
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby docx 27,5 2023.08.31 38

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 22,0 2023.09.08 40
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 22,7 2023.09.08 39

Pobierz wszystkie dokumenty