Szczegóły ogłoszenia

94/2023

"Dostawy sukcesywne pieczywa"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) docx 25,1 2023.08.30 54

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) doc 71,2 2023.08.30 25

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 30,9 2023.08.30 47
Formularz cenowy xlsx 35,9 2023.08.30 51
Formularz oferty xlsx 14,1 2023.08.30 45
Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym (pro docx 30,9 2023.08.30 47
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 33,5 2023.08.30 50
Projekt umowy - pieczywo docx 545,4 2023.08.30 54
Wykaz dostaw lub usług doc 21,1 2023.08.30 47
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 24,1 2023.08.30 49

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 19,5 2023.09.07 46
Informacja z otwarcia ofert doc 20,5 2023.09.07 46

Pobierz wszystkie dokumenty