Szczegóły ogłoszenia

102/2023

"Przeglądy i naprawy systemów sygnalizacji włamania i napadu, kontroli dostępu, rejestracji czasu pracy, domofonowych, videodomofonowych i telewizyjnych systemów nadzoru "

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) docx 47,1 2023.08.17 58

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) doc 74,5 2023.08.17 37

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 33,2 2023.08.17 43
FORMULARZ CENOWY docx 20,7 2023.08.17 50
Oświadczenie docx 520,0 2023.08.17 48
Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym (procedura uproszczona) doc 29,8 2023.08.17 54
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 31,5 2023.08.17 47
Projekt umowy docx 559,4 2023.08.17 53
rejestr napraw pdf 75,7 2023.08.17 44
Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom doc 22,2 2023.08.17 61
Wykaz osób doc 36,0 2023.08.17 58
Wykaz Urządzeń z podziałem na systemy pdf 645,7 2023.08.17 48
wykaz usług doc 35,0 2023.08.17 55
WYMAGANIA MON PDF 1137,6 2023.08.17 49
Wzór oferty XLS - wymagane dokumenty xls 41,5 2023.08.17 52
Zasady środowiskowe i jakości doc 117,5 2023.08.17 57
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 24,2 2023.08.17 47

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 21,9 2023.08.25 45
Informacja z otwarcia ofert doc 20,4 2023.08.25 43

Pobierz wszystkie dokumenty