Szczegóły ogłoszenia

100/2023

"Sukcesywne dostawy sprzętu jednorazowego użytku dla Oddziału Klinicznego Urologii i Onkologii Urologicznej oraz Poradni Urologicznych"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu docx 33,9 2023.08.16 45

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) docx 16,5 2023.08.16 40

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) doc 68,6 2023.08.16 26

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 31,0 2023.08.16 47
Formularz cenowy xlsx 92,7 2023.08.16 58
formularz oferty xls 42,0 2023.08.16 44
Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym (procedura uproszczona) doc 29,7 2023.08.16 45
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 31,3 2023.08.16 47
umowa projekt doc 1140,0 2023.08.16 47
Wykaz dostaw lub usług doc 19,2 2023.08.16 46
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 24,3 2023.08.16 44

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ (procedura uproszczona) doc 22,9 2023.08.16 45

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 28,4 2023.08.16 43

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 19,8 2023.08.21 43
Informacja z otwarcia ofert doc 20,5 2023.08.21 43

Pobierz wszystkie dokumenty