Szczegóły ogłoszenia

90/2023

"Dostawy materiałów eksploatacyjnych do aparatury medycznej"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) docx 35,5 2023.07.24 50

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) - pakiety doc 67,9 2023.07.24 31

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 30,9 2023.07.24 42
Formularz cenowy xlsx 18,3 2023.07.24 59
Formularz oferty xls 43,0 2023.07.24 51
Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym (procedura pełna) doc 28,0 2023.07.24 44
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 30,9 2023.07.24 43
umowa projekt doc 1138,5 2023.07.24 48
Wykaz dostaw lub usług doc 19,3 2023.07.24 48
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 24,2 2023.07.24 52

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 25,6 2023.07.31 40

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 19,8 2023.08.03 43
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 20,6 2023.08.03 38

Pobierz wszystkie dokumenty