Szczegóły ogłoszenia

81/2023

"Dostawy materiałów eksploatacyjnych do aparatury medycznej"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) docx 34,1 2023.07.06 56

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) - pakiety doc 66,5 2023.07.06 29

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 33,1 2023.07.06 56
Formularz cenowy xlsx 17,4 2023.07.06 63
Formularz oferty xls 47,5 2023.07.06 54
Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym (procedura pełna) doc 29,9 2023.07.06 52
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 31,3 2023.07.06 56
umowa projekt doc 1138,0 2023.07.06 58
Wykaz dostaw lub usług doc 21,4 2023.07.06 60
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 26,2 2023.07.06 56

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
5154-23-Powiadomienie o unieważnieniu postępowania docx 27,6 2023.07.11 55

Pobierz wszystkie dokumenty