Szczegóły ogłoszenia

80/2023

"Dostawy wyrobów dla Zakładu Analityki Lekarskiej na okres 24 miesięcy"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) docx 43,1 2023.07.05 48

Wyniki częściowe

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 2 - wyniki częściowe doc 25,7 2023.08.23 56
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wyniki częściowe doc 26,0 2023.08.16 50

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 81,4 2023.07.05 35

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1. Formularz cenowy - szczepy wzorcowe 1 xlsx 13,5 2023.07.05 44
10. Formularz cenowy - sprzęt jednorazowy - mikrobiologia xlsx 14,2 2023.07.05 50
11. Formularz cenowy - bibuła filtracyjna jakościowa xlsx 11,5 2023.07.05 42
12. Formularz cenowy - Drobny sprzęt laboratoryjny xlsx 13,6 2023.07.05 53
13. Formularz cenowy - Zamknięty system do pobierania krwi oraz zamknięty sy xlsx 14,3 2023.07.05 54
14. Formularz cenowy - Asortyment do analizatorów parametrów krytycznych xlsx 11,0 2023.07.05 45
2. Formularz cenowy - szczepy wzorcowe 2 xlsx 13,0 2023.07.05 43
3. Formularz cenowy - oznaczanie lekowrażliwości - krążki antybiotykowe xlsx 18,2 2023.07.05 49
4. Formularz cenowy - podłoża gotowe na płytkach xlsx 13,2 2023.07.05 47
5. Formularz cenowy - podłoża do przechowywania szczepów xlsx 11,9 2023.07.05 45
6. Formularz cenowy - paski z naniesionym gradientem stężenia antybiotyku do xlsx 13,6 2023.07.05 46
7. Formularz cenowy - podłoża transportowo - hodowlane xlsx 12,5 2023.07.05 45
8. Formularz cenowy - diagnostyka manualna 1 xlsx 15,0 2023.07.05 57
9. Formularz cenowy - diagnostyka manualna 2 xlsx 15,4 2023.07.05 50
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 31,0 2023.07.05 41
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 76,7 2023.07.05 41
Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym (procedura pełna) doc 27,9 2023.07.05 39
Oświadczenie wykonawcy dotyczące odrębnych przesłanek wykluczenia (procedura pełna) doc 31,8 2023.07.05 39
Projekt umowy docx 553,2 2023.07.05 48
projekt umowy użyczenia doc 43,5 2023.07.05 44
umowa użyczenia - załącznik 1 doc 24,5 2023.07.05 44
umowa użyczenia - załącznik 2 doc 25,0 2023.07.05 41
Wykaz dostaw doc 34,0 2023.07.05 43
Wzór oferty XLS - wymagane dokumenty xlsx 212,0 2023.07.05 41
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 24,4 2023.07.05 41

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura pełna) doc 32,4 2023.07.12 45

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 22,5 2023.07.18 42
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 24,3 2023.07.18 44

Pobierz wszystkie dokumenty