Szczegóły ogłoszenia

68/2023

"Dostawa narzędzi chirurgicznych"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłosznie o zamówieniu docx 38,3 2023.07.13 62

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) docx 16,3 2023.07.13 55

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) - pakiety doc 67,5 2023.07.13 52

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 30,9 2023.07.13 58
Formularz cenowy xlsx 19,6 2023.07.13 77
Formularz cenowy - Zadanie 2 xlsx 14,3 2023.07.13 77
Formularz cenowy - Zadanie 4 xlsx 14,7 2023.07.13 71
Formularz cenowy - Zadanie 5 xlsx 12,1 2023.07.13 74
Formularz cenowy - Zadanie 6 xlsx 12,9 2023.07.13 67
Formularz cenowy - Zadanie 7 xlsx 12,7 2023.07.13 73
Formularz cenowy - Zadanie 8 xlsx 11,9 2023.07.13 74
Formularz cenowy zadanie 3 xlsx 12,2 2023.07.13 102
Formularz oferty xlsx 15,5 2023.07.13 76
Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym (procedura uproszczona) doc 29,6 2023.07.13 67
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 33,5 2023.07.13 60
Projekt umowy docx 544,2 2023.07.13 62
Wykaz dostaw lub usług doc 21,3 2023.07.13 57
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 24,5 2023.07.13 57

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ (procedura uproszczona) doc 24,6 2023.07.13 54

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 32,3 2023.07.13 71

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 19,9 2023.07.18 51
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 21,8 2023.07.18 53
Wniosek o przedłużenie terminu związania ofertą (procedura uproszczona) doc 27,6 2023.08.10 47

Pobierz wszystkie dokumenty