Szczegóły ogłoszenia

79/2023

"Dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego dla Pracowni Genetyki Klinicznej i Patologii Molekularnej Zakładu Analityki Lekarskiej "

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) docx 90,2 2023.06.30 109

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 77,6 2023.06.30 77

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 31,1 2023.06.30 84
Formularz cenowy xlsx 26,7 2023.06.30 147
Formularz oferty xls 46,0 2023.06.30 106
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 76,7 2023.06.30 84
Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym (procedura pełna) doc 28,0 2023.06.30 94
Oświadczenie wykonawcy dotyczące odrębnych przesłanek wykluczenia (procedura pełna) doc 31,8 2023.06.30 85
projekt umowy docx 548,5 2023.06.30 91
Wykaz dostaw lub usług doc 34,0 2023.06.30 86
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 24,2 2023.06.30 86

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura pełna) doc 27,5 2023.07.19 77
Wyjaśnienie treści SWZ1 (procedura pełna) doc 24,3 2023.07.12 43

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 20,7 2023.08.02 64
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 24,9 2023.08.02 59

Pobierz wszystkie dokumenty