Szczegóły ogłoszenia

72/2023

"Dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego użytku dla Anestezjologii ii Intensywnej Terapii "

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) docx 63,1 2023.06.28 77

Wyniki częściowe

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wyniki częściowe doc 22,0 2023.09.19 58

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 77,1 2023.06.28 59

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura pełna) doc 49,7 2023.07.21 59

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 23,5 2023.07.31 57
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 29,6 2023.07.31 64
Powiadomienie o cofnieciu wyboru w zad. 25 6565 (procedura pełna) dot 21,9 2023.09.06 46

Pobierz wszystkie dokumenty