Szczegóły ogłoszenia

75/2023

"Dostawy sukcesywne materiałów biurowych i etykiet samoprzylepnych"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu pdf 90,7 2023.06.30 72

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zmiana Ogłoszenia docx 23,9 2023.06.30 59
Zmiana ogłoszenia 2 pdf 34,0 2023.06.30 63

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) - pakiety doc 74,5 2023.06.30 44

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 33,0 2023.06.30 68
Formularz cenowy - zad.3 xlsx 12,9 2023.06.30 73
Formularz cenowy - zad.4 xlsx 11,7 2023.06.30 76
Formularz cenowy zad. 2 xlsx 12,0 2023.06.30 74
Formularz cenowy zad.1 xlsx 11,3 2023.06.30 74
Formularz cenowy zad.5 xlsx 12,7 2023.06.30 69
Formularz oferty xls 113,0 2023.06.30 68
Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym (procedura uproszczona) doc 29,8 2023.06.30 65
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 33,9 2023.06.30 68
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia doc 26,3 2023.06.30 67
Projekt umowy - Zad. nr 3 i 4 docx 548,2 2023.06.30 68
projekt umowy - zad. nr 5 doc 1150,5 2023.06.30 69
projekt_umowy - zad.nr 1 i 2 docx 553,1 2023.06.30 69
Wykaz dostaw lub usług doc 24,6 2023.06.30 66
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 26,7 2023.06.30 65

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ (procedura uproszczona) doc 23,6 2023.06.30 61
Powiadomienie o zmianach w SWZ 1 doc 23,7 2023.06.30 59

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (3) doc 23,4 2023.06.30 63
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 23,6 2023.06.30 65
Wyjaśnienie treści SWZ 1 doc 24,7 2023.06.30 70

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 19,9 2023.07.05 60
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 24,4 2023.07.05 65

Pobierz wszystkie dokumenty